جایگاه کنونی: کشورها » آلمان » مونیخ » میدان مرین پلاتز

میدان مرین پلاتز